Åpningstider

Morgenåpningen er på Megabasen fra kl. 07.30 - 08.30 (rydde og gå opptid kl. 0815). Ordinære åpningstider er fra skoledagen er slutt og frem til 16.45.

Aktivitetsskolen har åpent hver dag, bortsett ifra julaften, nyttårsaften og hele juli måned.

I skolens ferie og fridager holder Aktivitetsskolen åpent fra kl. 07.30 - 16.45 (dørene låses 16:45). Vi har kjernetid mellom kl. 09.30 og 15.30 på grunn av turer og lignende.

Aktivitetsskolen sender ut egne påmeldingsskjemaer til høst/vinter og sommerferiene, Disse sendes ut kun via mail.