Åpningstider

Morgenåpningen er på Minibasen. Ordinære åpningstider fra første buss og frem til siste bussavgang. 

I skolens ferie og fridager holder Aktivitetsskolen åpent fra første buss til siste bussavgang.

Aktivitetsskolen sender ut egne påmeldingsskjemaer til høst/vinter og sommerferiene. Disse sendes ut kun via mail.