Oversikt takster 2022

Hasle skole

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.

 

Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.-

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.