Læringsstøtende aktiviteter

Læringsstøttene aktiviteter

En læringsstøttene aktivitet kjennetegnes ved å støtte opp under skolens læringsarbeid. Aktiviteten er godt planlagt, har tydelige målsetninger og skal bidra til elevens motivasjon og mestring.

Gjennom daglige læringsstøttene aktivitetstilbud opplever elever og foresatte en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og AKS (Sitat fra:Rammeplan for aktivitetsskolen i Oslo).

Les mer om våre månedsplanen for den enkelte base i folien/fanen.