Lokal rammeplan for AKS

AKS logo grønn

I rammeplanen for aktivitetsskolen står det at alle skoler skal utarbeide en lokale plan for AKS sitt arbeid og innhold, basert på rammeplanen. Dette skal bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig tilbud i AKS.

AKS er en læringsarena som støtter skolens arbeid i opplæring i fag, grunnleggende ferdigheter og elevens sosiale utvikling. Elevene får igjennom læringsstøttene aktiviteter erfaringer som bidrar til faglig og sosial utvikling.

På aktivitetsskolen Hasle er vi ca. 430 elever fordelt på 4 baser. Vi tilbyr ulike læringsstyrte aktiviteter hver dag og elevene kan selv velge hvilken aktivitet de ønsker å delta på. Aktivitetene er laget ut i fra rammeplanens retningslinjene og mål og må ses over en 4 års periode.