4 trinnstur 2020

Turen vil være i uke 26 i 2020. Mer info kommer på email i høst.