4. trinnstur 2020

Turen er i uke 26 i 2020. Mer info kommer på e-post i løpet av januar/februar 2020.