Opphold og endring

Heldagsplass:

Plassen kan benyttes hver dag i AKS sine åpningstider.

 

Halvdagsplass:

I skole uker så kan plassen benyttes inntil 12 timer per uke etter foresatte sitt behov.

 

I skolens friuker så kan plassen benyttes inntil 2 fulle dager pr. uke.

I uke 38 er skolen stengt mandag 14. september 15. Plassen kan benyttes inntil timeantall.

I uke 1 er skolen stengt mandag 04. januar 16. Plassen kan benyttes inntil timeantall.

I uke 13 er skolen stengt tirsdag 29. mars 16 (3. påskedag). Plassen kan benyttes inntil timeantall.

I uke 15 er skolen stengt fredag 15. april 16. Plassen kan benyttes inntil timeantall.

I uke 18 er skolen stengt fredag 06. mai 16. Plassen kan benyttes inntil timeantall.

 

Oppsigelse/endring av plass:

Det er 1 måneds oppsigelsestid gjeldene i fra den 1. i hver måned.

Ønsker du endring? Send en email til Knut Lampe.