FAIF - fagtekst i fokus

Bokstabel

Kjernen i FAIF-modellen er å tydeliggjøre forholdet mellom lesestrategier og læringsstrategier. På mellomtrinnet skal elevene kunne lese for å lære. Derfor må det gis eksplisitt opplæring i hvordan eleven skal lese ulike fagtekster,og hvordan eleven kan bearbeide informasjonen for å lære.

FAIF-modellen er utviklet for å imøtekomme skolens behov for fleksibilitet og struktur på 4.-7.trinn. Målet er at alle elever skal få utfordringer på sitt eget nivå, og oppleve økt læring og god progresjon i grunnleggende ferdigheter.

Satsningen skal sikre at elevene får veiledning og modellering av lese- og læringsstrategier i fagtekster. I tillegg vektlegges opplæring i skrivestrategier.

Til foresatte når dere skal følge opp lesing hjemme:

  • Se på bilder og overskrift. Hva vet du om dette temaet fra før?
  • Hva tror du teksten vil handle om?
  • Spør barnet ditt: "Høres dette riktig ut? Gir dette mening?"
  • Be barnet lage små oppsummeringer av innholdet etter at litt av teksten er lest.
  • Be barnet lage spørsmål til teksten som er lest.
  • Gi ros og oppmuntring!