VFL – vurdering for læring

Elev jobber med skolearbeid

Hasle skole er en av besøksskolene i Oslo for prosjektet Vurdering for læring. Vårt mål er at Vurdering for læring skal være en integrert del av lærerens undervisning og elevenes hverdag. VFL hjelper oss med å tilpasse opplæringen for den enkelte elev og gjør elevene til aktive deltakere i sin egen læringsprosess.

Vurdering for læring er for oss:

 • Å ha tydelig og presise mål for en undervisningsøkt, en oppgave eller en aktivitet.
 • Å utarbeide gode kriterier sammen med eleven for hvordan de skal oppnå målet.
 • Å planlegge undervisning med utgangspunkt i mål og kriterier.
 • Å involvere elevene i å vurdere seg selv eller kamerater. Vurdering skal baserer på fastsatte mål og kriterier.
 • Å bruke vurdering som utgangspunkt for videre læring.

Under et besøk kan vi tilby:

 • Informasjon om skolen, skolens satningsområder og prosessen fra skriftlig vurdering til vurdering for læring fra lederperspektiv.
 • Elevfremlegg og innslag om ulike vurderingformer.
 • Klassebesøk ut i klassene for å se VFL i praksis.
 • En hyggelig kaffepause.
 • Lærerfremlegg med konkrete eksempler om utarbeidelse av mål og kriterier, ulike vurderingformer og erfaringer og utfordringer knyttet til bruken av VFL.
 • Veien videre.
 • Erfaringsdeling/spørsmål/diskusjon.