VFL – vurdering for læring

Elev jobber med skolearbeid

Hasle skole har vært besøksskole for Vurdering for læring i Oslo i mange år. Vurdering er en naturlig del av elevenes læring og skjer først og fremst i læringsprosessen. VFL bevisstgjør både elevene selv og lærere på hvor eleven står i sin læring her og nå, og hva som skal til for at han eller hun skal kunne gå videre. VFL hjelper oss med å tilpasse opplæringen for den enkelte elev og gjør elevene til aktive deltakere i sin egen læringsprosess.

 I skoleåret 2021-22 vil lærerne og ledelsen på skolen arbeide med å videreutvikle VFL på Hasle, i tråd med fagfornyelsen/ LK20, og også hvordan digitale verktøy gir gode muligheter og kan bidra til å videreutvikle VFL. 

I skoleåret 2021-22 tar ikke Hasle skole imot VFL-skolebesøk