Førskoledag

Barn hopper paradis.

Powerpoint fra førskoledagene (PDF).