Ordensreglement

Hasle skole

Skolens ordensreglement har til hensikt å være et virkemiddel i arbeidet med å sikre skolens elever et trygt og godt læringsmiljø, preget av trivsel, ro og orden. Ordensreglementet gjelde både i skole- og AKS-tiden, på skoleveien og på turer.

Hasle skoles reglement er lik med Osloskolens ordensreglement, med enkelte lokale tillegg (kursiv skrift). Skoles ordensreglement ble sist oppdatert og vedtatt av skolens Driftsstyre 26.10.2015.

Orden

Elevene skal

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

 

Oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • snakke høflig og vennlig om og til andre
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • bidra til å ta vare på uteområdene, herunder leker, utstyr, utemøbler og planter
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr. Mobiltelefoner, og annet elektronisk/digitalt utstyr, skal ligge avslått i sekken i skoletiden
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • ikke forlate skolens område i   skoletiden eller i avtalt AKS-tid. I spesielle tilfeller, kan foresatte gi skriftlig tillatelse til det, eller per mail til AKS/lærer
 • være ute i friminutt, og før og etter skoletid

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe, krenke eller true andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus 
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke lue, caps, hette eller lignende inne
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

Ved brudd på reglementet, følger Hasle skole retningslinjene for reaksjoner/sanksjoner som gjelder for hele Oslo. De kan du finne ved å følge lenken i faktaruten til høyre.

Robert Lalla - Leder driftsstyret
Maria Tindberg - Rektor