Sykle til skolen

Kunnskapsdepartementet har 20. august 2015 fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er trådt i kraft. Det er ikke fastsatt andre endringer i § 12-1.

 

På Hasle skole
Skolen oppfordrer foresatte til å vente med å la elevene sykle på skoleveien til de har fått god opplæring og tatt "sykkellappen" og blitt godkjent av politiet for å kunne sykle i trafikken. Vi oppfordrer foresatte til å sykle sammen med elevene, gjerne i "følgegrupper". Hvis foresatte likevel tillater egne barn å sykle, må sykkelen plasseres i sykkelstativet ved fortballbanen og står der på eget ansvar. Sykkelen kan ikke brukes i skoletiden eller AKS tid.