De utrolige årene - DUÅ

Hasle skoles personale deltok i full opplæring i "De utrolige årene" gjennom hele skoleåret 2016-17. Videre utvikling og oppfølging slker gjennom skoleåret 2017-18.

Denne satsingen gjør vi fordi vi har tro på at hele skolesamfunnet styrkes med kompetanse i klasseledelse/ ledelse av barnegrupper på en positiv måte. Et felles ståsted, felles språk og felles handlingsmønstre for de voksne i skolesamfunnet, vil bidra til en forutsigbar hverdag for elevene. Det gir trygghet.

 

Om programmet

DUÅs skole- og barnehageprogram er et universalforebyggingende program som retter seg mot barn i alderen 3 – 8 år. Programmet er skole-/barnehageomfattende, dvs. at hele personalgruppen i skolen mottar opplæring i programmet. Programmet er også et tilrettelagt for at skolene/AKS også skal kvalifiseres til å redusere begynnende eller mer alvorlige atferdsproblemer. Når man anvender programmet som universalforebyggende tiltak er målet å utvikle profesjonell klasse-/gruppeledelse og derved sette ansatte i skolenAKS i stand til å skape positive relasjoner til barn, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og håndtere atferdsproblemer når de har oppstått. DUÅ-Norge, UiT har derfor valgt å implementere programmet som et universalforebyggende tiltak som som også er i tråd med helse- og utdanningsmyndighetenes signaler.