Sykle til skolen

Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. august 2015 endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. Endringen besto i at det fra da av er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.

På Hasle skole
Skolen oppfordrer foresatte til å vente med å la elevene sykle på skoleveien til de har fått god opplæring og tatt "sykkellappen" og blitt godkjent av politiet for å kunne sykle i trafikken. Vi oppfordrer foresatte til å sykle sammen med elevene, gjerne i "følgegrupper". Hvis foresatte likevel tillater egne barn å sykle, må sykkelen plasseres i sykkelstativet ved Brynseng skole. Sykkelen står der på eget ansvar, og kan ikke brukes i skoletiden eller AKS-tid.