Elevundersøkelsen høsten 2021

Hasle skole

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Undersøkelsen inneholder blant annet spørsmål om: 

  • Trivsel 
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring 
  • Hjem-skole samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering 
  • Regler på skolen og trygt miljø 

For mer informasjon - les på Udir sin nettside:  Undersøkelsen 2021