Høsten er tid for hodelus - Ta en sjekk!

Hodelus illustrasjonsbilde

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/