Informasjon til skolestartere 2020

Skolestart

Vi har fått henvendelser med spørsmål om foreldremøte for foresatte til skolestartere 2020. Det vil ikke bli avholdt foreldremøte før til våren, men sosiallærer fra Hasle kommer til å delta på noen barnehagers foreldremøter. Det skjer etter avtale med leder i barnehagene, og gjelder de barnehagene som har mange skolestartere tilhørende Hasle skole.

Første møte med skolen blir på innskrivingsdagen 4. desember. Dere mottar innskrivingspapirer i starten av november. De skal fylles ut, og leveres av foresatte og barn på skolen.

Barn som har etternavn som starter på A – I møter kl 16.30 – 17.15

Barn som har etternavn som starter på J – R møter kl 17.15 – 18.00

Barn som har etternavn som begynner på S – Å møter kl 18.00 – 18.45

Hvis ikke oppgitt tid passer, kan dere komme på annet tidspunkt. Enten annen tid denne dagen, eller levere papirer i resepsjonen på skolen.

Vi gleder oss til å hilse på dere i desember!

Hilsen alle oss på Hasle skole