Til skolestartere 2018

Pennal

Følgende beskjed gjelder KUN for foresatte til skolestartere:

Det går et brev i posten i dag om at klasselister blir sendt på mail fredag før skolestart. Det er viktig for skolen å ha riktig mailadresse og mobilnr på alle foresatte, så derfor ønsker vi at ÉN foresatt for hvert barn sender en mail med mailadresser og mobilnummer til begge foresatte.

Mailen sendes til kristine.odegaard.ottersen@ude.oslo.kommune.no og merkes med barnets navn. Du må få bekreftelse tilbake om at mail er mottatt.

Fint om foresatte bruker hjemmesiden og facebooksiden til Hasle flittig. Vi bruker disse sidene til informasjon.

Mvh Kristine Ø. Ottersen, undervisningsinspektør