Til skolestartere 2018 - oppdatert 09.08.18

Pennal

Følgende beskjed gjelder KUN for foresatte til skolestartere:

12.06 ble det sendt ut et brev angående inndeling av klasser og utsending av klasselister. I brevet sto det at foresatte skulle sende en mail til kristine.odegaard.ottersen@ude.oslo.kommune.no for å bekrefte mailadresse og telefonnummer.

Jeg mangler fortsatt svar fra en del foresatte. Vi har hatt noe problemer med post, og jeg har fått bekreftet at noen ikke har mottatt brevet. Hvis dette gjelder deg, er det fint hvis du sender en mail med kontaktinfo til adressen over. Ha en god dag!

Mvh Kristine Ø. Ottersen, undervisningsinspektør

 

Informasjonen som ble gitt på førskoledagene finner du under Aktivitetskolen og her.