Temauke uke 43

Samling i hallen

Elevene skal gjøre forskjellige oppgaver i løpet av uka, blant annet skal det være FN-samling for de yngste barna og produksjon av avis for 4.-7. trinn.

Uka ble startet med to fellessamlinger i Hallen, en for 1.-3. trinn, og en for 4.-7. trinn. Bildet viser 4. trinn som opptrer for de eldre elevene.