Omstrukturering - et tilbakeblikk

Skisse nye Hasle

Ny og ferdig rehabilitert skole i 2019

Det planlegges for 4-parallell skole, fire klasser per trinn, pluss to mottaksklasser, totalt ca. 870 elever. 

År for år fram til ferdig skole

2016-17: Vi er på Hasle
2017-18 og 2018-19: Vi busses til Brynseng 
Høst 2019: Vi kommer tilbake til NYE Hasle skole 

Hasle skole 2017-2019

Fra skolestart 2017 fram til august 2019 skal alle elever og ansatte ved skolen være på Brynseng skole. Siden Brynseng skole er nystartet, har de få elever de første årene og har plass alle fra Hasle skole.