Omstrukturering - hva skjer?

Skisse nye Hasle

Omstrukturering og rehabilitering

Skoleåret 2017-2018 har Hasle skole ca. 460 elever; fire parallelle klasser på 1. trinn, to parallelle klasser på 2.-6.trinn og tre parallelle på 7.trinn. I tillegg har vi tre grupper for elever med kort botid i Norge (mottaksgrupper og alfabetiseringsgruppe).

Ny og ferdig rehabilitert skole i 2019

Planlegging av nye Hasle skole er godt i gang. Prosjektledelse, arkitekt og brukergrupper med mulighet for innspill er i virksomhet. Det planlegges nå for 4-parallell skole, fire klasser per trinn, pluss to mottaksklasser, totalt ca. 870 elever. Planene for nybygget ser veldig bra ut, og vi gleder oss!

År for år fram til ferdig skole

2016-17: Vi er på Hasle
2017-18 og 2018-19: Vi busses til Brynseng (ny skole)
Høst 2019: Vi kommer tilbake til NYE Hasle skole :-)

Hasle skole 2017-2019

Fra skolestart 2017 fram til august 2019 skal alle elever og ansatte ved skolen være på Brynseng skole. Siden Brynseng skole er nystartet, har de få elever de første årene og har plass alle fra Hasle skole. Vil du vite mer om Brynseng skole, kan du lese mer på Undervisngsbygg sin hjemmeside og på facebooksiden til Brynseng skole

Bussing til Brynseng

Planleggingen av bussingen har såvidt kommet i gang. Alle foresatte vil kunne delta med synspunkter i planleggingsfasen ved å svare på en elektronisk spørreundersøkelse, en såkalt Questback. FAU skal delta i planleggingen. Foreløpig tenker man to eller tre oppmøtesteder, to avganger om morgenen og to eller tre avganger på ettermiddagen. Mer informasjon kommer etterhvert som planleggingen skrider fram.'

Besøk på Brynseng skole

Ledelsen på Hasle har vært på befaring i nybygget på Brynseng. Det blir en flott skole! Foreløpig planlegges det at Hasle skole skal bruke 1., 3. og 4. etg, mens Brynseng skal bruke 2.etg. Begge skolenes administrasjoner, med forkontor og ledelse, blir i 1.etg. Vi får hver vår Aktivitetsskole. Men ellers arbeider vi for et smidig og godt samarbeid og godt samboerskap i to år, 2017-18 og 2018-19.  Møtevirksomhet med planlegging av alle deler av en slik stor flytteprosess er i full gang.

Spørreundersøkelse om bussingen

Uke 4 vil det bli sendt ut en spørreundersøkelse om bussingen. Foresatte blir bedt om gi foreløpige svar på om barnet skal delta på morgenåpningen på AKS, foretrukket  busstopp, hjemreisetidspunkt man tenker seg, osv. Link til undersøkelsen blir lagt i portalen som melding, med varsling på telefon. Svarene fra foresatte blir brukt til videre planlegging.