Levere/henterutiner og hjemsending av elever

Levering på morgenen

 • På morgenåpent frem til kl. 0815 følger du barnet til inngangen og etter kl. 0815 til skoleporten.
 • Barnet går inn til AKS basen selv hvor AKS personalet tar i mot barnet og krysser de inn.
 • Barn som ankommer etter kl.08.15 må legge sekkene sine utenfor skolens inngang og være ute fram til skolestart.
 • AKS personalet står ved porten til Lille Tøyen fra ca. kl. 0815 og følger elever bort til oppstillingsplassen, fordi som ikke klarer å slippe foresatte.

 

Henting på ettermiddagen

 • Du tar deg en runde på de oppsatte aktivitetene den dagen + uteområdet. 
 • Finner du ikke barnet på noen aktiviteterspør du AKS-personalet på din base.
 • Før dere går hjem må foresatte alltid passe på at barnet er krysset ut for dagen.

Hjemsending

 • Faste hjemsendingsavtaler avtales med baseleder på email.
 • Barn kan sendes hjem ved skoleslutt, deretter hver halvtime fra kl.14.00.
 • Gratis kjernetid har egne hjemsendingstidspunkter, se tabell under
 • Enkeltbeskjeder om hjemsending skal sendes inn før kl.12.00 gjeldene for samme dag.
 • Vi kan ikke ta i mot beskjeder frem i tid. Svar på SMS vil du motta før AKS basen åpner på ettermiddagen.
 • ALLE beskjeder rundt hjemsending skal sendes på SMS før kl. 1200.

Oversikt over hjemsendingstidspunkter for barn med gratis kjernetid:

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag
1.trinn  15.30 15.30 16.00 15.30 15.00
2.trinn 15.30 15.30 16.00 15.30 15.00
3.trinn 16.00 16.00 16.00 16.00 15.30
4.trinn 16.00 16.00 16.00 16.00 15.30

Viktig å tenke på

· AKS sender hjem ca. 430 barn hjem hver dag. Vi minner barna på når de skal gå hjem, men de må selv vite hvor og hva de skal etter skolen.

· Barnet må selv klare å huske hva han/hun må få med seg hjem. Hjemsender på AKS kan ikke være
huskeliste. Gjelder også skifte av tøy etc.

· Vil ikke barnet ditt gå hjem må du ha mulighet til å hente.

· Barn som går hjem selv må kunne vite hvor de skal gå/møte foresatte.

· Barn som går hjem alene må vite hva de skal gjøre om de kommer hjem til tomt hus.

· Avtaler som omhandler barn som skal gå hjem sammen med andre er foresattes ansvar (f.eks. når det blir sykdom).

· Hjemsendingstidspunktet er omtrentlig at det er intervall på 10 min +/-