Læringsbrett 1:1

ipad og bøker

Elevene på Hasle skole har en til en læringsbrett. Et verktøy for å fremme læring og kreativitet hos elevene våre. Elevene har den både på skolen, og hjemme for lekser. Førsteklassinger får mulighet til å ta med seg læringsbrett etter å ha fått opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter, vanligvis etter nyttår.

På Hasle skole er vi alltid opptatte av elevens læring og utvikling i henhold til dagens samfunn og fremtid. Vi bruker ulike læringsmidler ut fra det som er hensiktsmessig. Lærerne har et bredt utvalg av digitale ressurser og læremidler, samt bøker og visuelle støtte. Lærere er oppdatert og deltar på interne og eksterne kurs for å få bedre innblikk i bruk av digitale ressurser på skolen. For eksempel Atea og Oslo Create av Apple.

Tilpasset opplæring, mestringsfølelse, motivasjon og kreativitet er viktige begreper i elevens læring på Hasle skole. Læringsbrett gir kreative undervisningsopplegg til elevene. I tillegg til å ha mulighet for tilpasset opplæring, rett til eleven. Hasle skole som et profesjonelt felleskap har et sett med regler og rutiner for å bruke læringsbrett i klasserommet. Elevene øves på det og forstår at det er et læringsverktøy.

Om nettfilter og sikkerhet hjemme

Osloskolen har tydelig rammer og protokoller for å hindre elevene tilgang til uønsket innhold. Dette gjøres via nettfilter/protokoller på skolens nettverk. Det kan være greit å vite at nettilgangen i Osloskolen er beskyttet av et nasjonalt filter som vedlikeholdes av Kripos. Tilsvarende filter benyttes også av de fleste internettleverandører i Norge. Hasle skole jobber kontinuerlig med nettvett og kildekritikk. Vi har ressurser for å følge med på hva elevene gjør i timen. Dersom dere opplever at elevene bruker nettet på skolen til noe uønsket, gi oss beskjed.

Det er mulig for foresatte å aktivere barnefilter i private nett (wifi) hjemme, som elevene bruker på fritiden, men det er opp til den enkelte familie. I tillegg kan evt. også elevenes tilgang til private nett begrenses til visse perioder av dagen, for eksempel til tidspunkter hvor de foresatte er til stede. Hvordan dette gjøres, vet internettleverandøren deres. Ta kontakt med dem.

Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med elevene om nettvett hjemme også, slik at de opplever at alle voksne rundt dem er opptatt av at de skal bruke internett på en trygg måte.