iPad 1:1

Jente som koder

I skoleåret 2017-18 fikk elevene på daværende 4.trinn hvert sitt personlige læringsbrett (iPad) for arbeid på skolen og hjemme. Skoleåret 2018-19 satser skolen videre med læringsbrett 1:1 for alle elever. Hasle skoles iPad-satsing Info til FAU okt 2018