Søknad om skoleplass

Alle søknader kan sendes pr. e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Husk å merke e-posten med Hasle skole!

Søknader kan også sendes pr. post til:
Oslo kommune
Utdanningsetaten, Hasle skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Lenke til søknadsskjema (word)