Søknad om skoleplass

Søknader uten sensitive opplysninger kan sendes pr. e-post til postmottak.Hasle@osloskolen.no

 

Søknader kan også leveres direkte på skolen, eller sendes pr. post til:
Oslo kommune
Utdanningsetaten, Hasle skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Lenke til søknadsskjema