Skolehelsetjenesten

Trude Kjos og Mathilde Skog er helsesykepleiere på Hasle skole. 

Helsesøster: Trude Kjos
E-post: trude.kjos@bga.oslo.kommune.no
Telefon: 469 52 963

Helsesøster: Mathilde Skog
E-post: mathilde.jerijervi@bga.oslo.kommune.no
Telefon: 989 07 386

Kontortid: Mandag til fredag 08.30- 15.00 (ikke tirsdag formiddag pga. møter)

Helsesøster har kontor i 2.etasje. Du kommer dit ved å bruke trappa på baksiden ved hallen, eller ved å gå gjennom ved administrasjonen.

Målet vårt er å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse og å forebygge sykdom og skade. Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og psykiske helse.

Vi samarbeider med foreldre, lærere og annen nødvendig spesialtjeneste for å hjelpe den enkelte på best mulig måte. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, tannlege eller spesialisthelsetjenesten.  Alle er velkomne til å ta kontakt ved å komme innom på skolen eller ta kontakt per telefon eller mail.

I skolen deltar vi i møter med rådgiver, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Program

1. trinn:

Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel-kontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Tilbud om skolelege.

2. trinn:

Tilbud om DTP-IPV vaksine (kikhoste, stivkrampe, difteri og polio).


3. trinn:

Samtale i grupper om kosthold og aktivitet. . I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt.


5. trinn:

Samtalegrupper om pubertet


6. trinn:

Tilbud om MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).


7. trinn:

Tilbud om HPV- vaksine (nå også tilbud til gutter), 2 doser.        


Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.


Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være psykologisk førstehjelp, mobbing, nettvett, jente-/guttegrupper.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider