Skolens historie

Hasle skole
  • Første byggestrinn: Småskolen - bygd september 1956 - august 1957.
  • Annet byggetrinn: Fullførelse av skolen - bygd i juni 1960 - mai 1962.

Tomt til en folkeskole var opprinnelig reservert på selve Keyserløkka, men i 1947 ble hele dette område overlatt til boligbebyggelse. Flere alternativer til ny skoletomt ble drøftet, men forskjellige forhold bevirket at de andre tomter i dette distrikt ikke viste seg særlig velegnede, og man festet seg derfor ved tomten til det gamle destruksjonsverk samt det tilstøtende Tøyen skolehage-område.

Slik gikk det da til at i formannskapets møte 17. juni 1954, ble det vedtatt å prosjektere en 14 klasseroms skole på tomten til det gamle destruksjonsverk. Fr. Winsnes ble valgt som utførende arkitekt. Mange saker ble diskutert før byggeperioden startet. En av de store sakene var om skolen skulle få aula eller ikke. Heldigvis ble det vedtatt å bygge en samlingssal, og denne er til stor nytte og glede for såvel skolens elever som alle i skolens nærmiljø. Det andre diskusjonstema var skolens navn. Skulle den hete Keyserløkka skole, eller skulle navnet være Hasle skole?

Etter mye fram og tilbake, ble det til at skolen skulle hete: Hasle skole.

Haslehanen

Hasle skole har utsikt mot østhimmelen og soloppgangen og dette knyttes sammen med hanen, som er morgenfuglen framfor noen. Dessuten står hanen for kunnskap. Han har ønsket nye elever velkommen utenpå ABC'er i årevis. Nå har hanen sin plass på skolens fane.

Navnet Hasle er kjent fra over 600 år tilbake. Da ble navnet skrevet Haslu. Dette navnet hadde også bekken som rant forbi, den som nå heter Hovinbekken.