Vår profil - om Hasle skole

Rundt skolen er bebyggelsen blandet, med gammelt og nytt, store og små leiligheter i blokker, rekkehus, Lilletøyen-bebyggelsen og "eplehage-hus". På Hasle blir barn fra alle slags hjem kjent med hverandre, og det setter både skolen og beboerne pris på.

Rehabilitering

I skoleårene 2017-18 og 2018-19 er Hasle skole på Brynseng skole, mens "gamle" Hasle rehabiliteres og fornyes. Mer informasjon finner du i denne lenken.

I skoleåret 2018-19 har skolen ca. 510 elever, 40 lærere, 10 skoleassistenter og 9 i ledelse og administrasjon. På AKS er det en leder, en pedagogisk leder, 3 baseledere og ca. 25 ansatte assistenter, eller fagarbeidere.

Etter ombygging og rehabilitering i 2019, skal skolen kunne romme opp til 865 elever og bli en såkalt 4-parallell-skole med en mottaksklasse i tillegg.

Trivsel og satsingsområder

Både elever og ansatte trives godt på Hasle. Det viser de årlige undersøkelsene. Men det er alltid noe som kan bli enda bedre! Det arbeider vi målrettet for.

Ansatte på både skolen og AKS er dedikerte, engasjerte og flinke folk, som sammen bidrar for hele tiden å holde fokus på elevenes læring og trivsel.

Les mer om noen av områdene vi satser spesielt på under fanen Fagtilbud ; VFL, TIEY/ FAIF, LUS og DUÅ - De utrolige årene.

Samarbeidspartnere

Hasle skoles musikkorps er skolens stolthet, og Lilletøyen fotballklubb er en nær samarbeidspartner. Mange av skolens elever - og foresatte - er engasjerte deltakere!

Les om Nyabondo Deaf Aid - som skolen støtter og om vår årlige høstutstilling, i informasjonsboksene til høyre.

Nyabondo

Hasle skole har i fem år vært med i Prosjekt Nyabondo. Her kan du se bilder og lese mer om det.

Drawing of a city

Høstutstillingen

Første torsdag i november har skolen en stor og flott HØSTUTSTILLING med elevarbeider, kafeteria og hyggelig samvær.

 

Se bilder fra utstillingen her

Drawing of a city