Strategisk plan

Strategisk plan for 2020

Hasle skole har de siste årene stabilisert skolens faglige resultater på et høyt nivå. Det har vært arbeidet godt og systematisk, av et kompetent personale, for å få det til. Både skolen og AKS bidrar til de gode resultatene. 

I Strategisk plan for 2020, satser vi fortsatt på å sikre gode, faglige resultater for hver enkelt elev. Både det å sikre en solid og systematisk opplæring i grunnleggende lese- skrive- og regneferdighetene tidlig i skoleløpet (målt ved resultatene på nasjonale prøver 5.trinn) , og å videreutvikle elevenes grunnleggende ferdigheter til en større dybdekompetanse gjennom skoleløpet (målt ved Nasjonale prøver for våre elever i 8.trinn) står sentralt. 

Gode faglige resultater henger nøye sammen med elevenes trivsel. På Hasle arbeider vi systematisk for at alle elevene skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse og trivsel og læring. Felles rutiner, felles standarder, forutsigbarhet, trygg klasseledelse og kompetente voksne på både skole og AKS er med på å fremme et godt å trygt skolemiljø med ro og orden og en høflig og vennlig tone. 

På Hasle har vi et engasjert og kompetent personale også på AKS. AKS spiller en aktiv rolle for å styrke elevenes motivasjon, sosiale kompetanse, mestring og læring. Ansatte på AKS støttes i sitt arbeid gjennom veiledning, kursing og støtte til utdannelse. 

 

Hasle skole er en tradisjonsrik og framtidsrettet skole - framoverlent i utvikling og med respekt for fortiden! 

Planen ble vedtatt av skolens driftsstyre januar 2020