Strategisk plan

Strategisk plan 2017 er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden og Hasle skoles prioritering av utviklingsområder.

 

Strategisk plan for 2017 - lokalt fokusområde for Hasle skoles utviklingsarbeid:

 Skriving

 • Skriving i alle fag
 • Skriving som del av leseutviklingen
  • Kursing av personalet både sentralt og lokalt, utprøving, erfaringsdeling og utvikling gjennom skoleåret 2017-18.  

 Læringsstøttende aktiviteter i AKS

 • AKS bidrar til å styrke elevenes grunnleggende matematikk-kompetanse
  •  Måling, i ulike varianter, er en del av de lekpregede aktivitetene, som f.eks. i Mat og matte eller på Snekkerskolen.  

 Trygt og inkluderende læringsmiljø

 • Det skal være ro og orden i timene. Haslestandard er godt kjent og følges.  
 • Skolen videreutvikler sitt systematiske arbeid for et trygt og godt læringsmiljø
 • Skolens personale arbeider godt for å forebygge og avdekke evt mobbing 

  IKT i opplæringen

 • Skolens personale setter seg inn i hvordan ulike digitale læremidler, som læringsbrett 1:1 kan brukes i undervisningen for å øke elevenes læringsutbytte og forberede elevene godt for framtiden.

 

Områder som videreføres og styrkes

 • DUÅ - De utrolige årene - systematisk arbeid for å styrke klasseledelse, forebygge og evt møte utfordrende elevadferd.
 • VFL - Vurdering for læring. Skolen fortsetter som besøksskole og sikrer at VFL er godt forankret og en del av hverdagen for alle lærere.