Minibasen (1. trinn)

AKS-figurer-blå

Minibasen er aks-basen for 1. trinn og holder til i 1. etasje i bygg 4, inngang J. Skoleåret 2020/2021 har vi 111 elever på vår base.

Vi sambruker klasserommene til skolen og de tre grupperommene som er tilgjengelig på trinnet. I tillegg bruker vi AKS-rommet til konstruksjon og spill, og deler skolegård, gressbane og gymsal med de andre basene. I feriene forsøker vi å bruke andre rom dersom vi oppholder oss på skolen, både skolekjøkken, hallen og auditorium er tilgjengelig. Hver dag tilbyr vi ulike aktiviteter som er frivillig for alle barna å delta på.

Beskjeder om endring av faste beskjeder sendes på mail til baseleder. Andre daglige beskjeder sendes på tekstmelding til basetelefonen før klokka 12:00.

Vi har engasjerte ansatte på basen, som har barna i fokus og som på hver sin måte bidrar til et godt aktivitetstilbud. Vi har voksne som har vært dansestruktur, fotballtrener og noen er utdannet som barne- og ungdomsarbeider. Baseleder er også lærerutdannet og har blant annet fagene pedagogikk, og læring og ledelse i bakgrunn samt flere år undervisning på barnetrinnet.