Læringsstøtende aktiviteter

AKS-figurer-blå

AKS er en læringsarena som støtter skolens arbeid i opplæring i fag, grunnleggende ferdigheter og elevens sosiale utvikling. Elevene får igjennom læringsstøttene aktiviteter erfaringer som bidrar til faglig og sosial utvikling.

På aktivitetsskolen Hasle tilbyr vi ulike læringsstyrte aktiviteter hver dag og elevene kan selv velge hvilken aktivitet de ønsker å delta på. Aktivitetene er laget ut i fra rammeplanens retningslinjene og mål.

En læringsstøttene aktivitet kjennetegnes ved å støtte opp under skolens læringsarbeid. Aktiviteten er godt planlagt, har tydelige målsetninger og skal bidra til elevens motivasjon og mestring.

Gjennom daglige læringsstøttene aktivitetstilbud opplever elever og foresatte en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og AKS.