Opphold og endring

Heldagsplass:

Plassen kan benyttes hver dag i AKS sine åpningstider.

Halvdagsplass:

I skole uker så kan plassen benyttes inntil 12 timer per uke. I skolefriuker kan plassen benyttes inntil 2 dager pr.uke.

Gratis kjernetid: 

Praktisering i Bydelen:

I skolens uker så kan plassen benyttes: Mandager, tirsdager, onsdager og torsdager 2,5 time hver dag etter
skoletid.  På fredager 2. timer. Leksetid kommer ikke i tillegg.

I skolefri uker: Plassen kan benyttes 2 dager pr. uke. Barnet kan være der hele dagen. Faste dager mandag og onsdag.

Inneklemte dager/planleggingsdager: kan plassen benyttes inntil 4 timer. Inneklemte dager dette skoleåret er 11.  mai  2018.

Oppsigelse/endring av plass:

Det er 1 måneds oppsigelsestid gjeldene i fra den 1. i hver måned.

Ønsker du endring? Send en email til Knut Lampe.