Opphold og endring

Heldagsplass:

Plassen kan benyttes hver dag i AKS sine åpningstider.

Halvdagsplass:

I skole uker så kan plassen benyttes inntil 12 timer per uke. I skolefriuker kan plassen benyttes inntil 2 dager pr.uke.

Gratis kjernetid: 

Praktisering i Bydelen:

I skolens uker så kan plassen benyttes: Mandager, tirsdager, onsdager og torsdager 2,5 time hver dag etter
skoletid.  På fredager 2. timer. Leksetid kommer ikke i tillegg.

I skolefri uker: Plassen kan benyttes 2 dager pr. uke. Barnet kan være der hele dagen. Faste dager mandag og onsdag.

Inneklemte dager/planleggingsdager: kan plassen benyttes inntil 1/2 dag.

Oppsigelse/endring av plass:

Det er 1 måneds oppsigelsestid gjeldene i fra den 1. i hver måned.

Ønsker du endring?

Det må gjøres elektronisk via vår hjemmeside.

 

Forskrifter for AKS og AKS Hasle sine regler.

Kommer etter at de godkjent i driftsstyre den 15. oktober.