Gratis AKS etter skoletid

Heltidsplass:

Plassen kan benyttes hver dag i AKS sine åpningstider.

Deltidplass med gratis kjernetid

  • Elever med deltidsplass har ikke mulighet til å benytte seg av AKS på morgenen
  • I skolens ferier kan elever med deltidsplass være på AKS hele mandag og onsdag

Gratis kjernetid har egne hjemsendingstider, se tabell:

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag
1.trinn  15.30 15.30 16.00 15.30 15.00
2.trinn 15.30 15.30 16.00 15.30 15.00
3.trinn 16.00 16.00 16.00 16.00 15.30
4.trinn 16.00 16.00 16.00 16.00 15.30

 

 

 

 

Oppsigelse eller endring av plass

Ønsker du å si opp eller endre plassen på AKS?

Husk at:

  • Alle endringer skjer via søknadsportalen
  • Man kan kun søke om endring til deltidsplass to ganger i året: 1 juni gjeldende fra 1. august og 1 november gjeldende fra 1. januar.
  • Endre fra deltidsplass til heltidsplass gjøres raskt via søkeportalen

Ved spørsmål om faktura, oppsigelse/endring av plass, kontakt AKS leder via epost