Driftsstyret

Hasle skoles driftsstyre er organisasjonsmessig plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

 Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  •  styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  •  legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  •  gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  •  legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planver

 

Driftsstyrets hovedoppgaver er å: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer 
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra ulike elevundersøkelser og medarbeiderundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering  
  • føre overordnet tilsyn med virksomheten

Driftsstyret består av to ansatte, to deltakere og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer. Driftsstyret  er rektors overordnede. Rektor er driftsstyrets sekretær og forbereder møtene. 

Medlemmer

Robert Lalla, foresatterepresentant - Leder

Cathrine Eidsvåg, foreldrerepresentant

Helge Holwech, ansatterepresentant

Faramarz Almassy, ansatterepresentant

Marit Helle, politisk representant (A)

Christian Mørch, politisk representant (V)

Maria Daniela Tricarico – politisk rep (R)

Julie Mørch – politisk rep (MDG)

Maria Tindberg, rektor/ sekretær

(Knut Lampe deltar på saker om økonomi)


E-post til Driftsstyrets medlemmer: Bruk adressen under, så videresendes e-post til den/de medlemmer man ønsker å kontakte. Adressen til postmottaket er: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Husk å merke e-posten med Hasle skole!