Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Basene: 

Megabasen: 95 92 51 19
Baseleder: Kim-Vegar Løvstad
E-post: KimVegard.Lovstad@ude.oslo.kommune.no         

Maxibasen: 94 79 03 13
Baseleder Anniken Eggen
Epost: Anniken.Eggen@ude.oslo.kommune.no

Mellombasen: 90 62 39 48
Baseleder: Line Snekkerhaugen
E-post: Line.Snekkerhaugen@ude.oslo.kommune.no

Minibasen: 46 81 32 31
Baseleder: Faramarz Almassy
E-post: Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen Hasle

Connie Steen
Telefon: 94 17 23 86
E-post: Connie.Steen@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder administrasjon 

Knut Lampe
Telefon 977 63 269
E-post: knut.lampe@ude.oslo.kommune.no