Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Basene: 

Megabasen: 95 92 51 19
Baseleder: Kim-Vegar Løvstad
E-post: KimVegard.Lovstad@ude.oslo.kommune.no         

 

Maxibasen: 94 79 03 13

Baseleder Ewa Brodowska

Epost: Ewa.Brodowska@ude.oslo.kommune.no

 

Mellombasen: 90 62 39 48
Baseleder: Vebjørn Jacobsen
E-post:  vejaa005@osloskolen.no

  

Minibasen: 46 81 32 31
Baseleder: Faramarz Almassy
E-post: Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no

 

Pedagogiskleder på Aktivitetsskolen 

Connie Steen

Telefon: 94 17 23 86

E-post: Connie.Steen@ude.oslo.kommune.no

 

Leder av Aktivitetsskolen 

Knut Lampe
Telefon 977 63 269
E-post: knut.lampe@ude.oslo.kommune.no