Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo

Telefon

Megabasen:       95 92 51 19.

Baseleder:          Kim-Vegar Løvstad

Email:                  KimVegard.Lovstad@ude.oslo.kommune.no          

 

Mellombasen:     90 62 39 48

Ansvarlig:            AKS leder Knut Lampe

Telefon:                977 63 269

Email:                   knut.lampe@ude.oslo.kommune.no

 

Minibasen:         46 81 32 31

Baseleder:         Faramarz Almassy

Email:                 Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no

       

 

Leder av Aktivitetsskolen

Knut Lampe, Telefon 977 63 269

email: knut.lampe@ude.oslo.kommune.no