Kontaktinformasjon og åpningstider AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Kontaktinformasjon AKS

Basene: 

Megabasen: 95 92 51 19
Baseleder: Kim-Vegar Løvstad
E-post: kim.lovstad@osloskolen.no

       

Maxibasen: 94 79 03 13
Baseleder Anniken Eggen
Epost: anniken.eggen@osloskolen.no

Mellombasen: 90 62 39 48
Baseleder: Line Snekkerhaugen
E-post:line.snekkerhaugen@osloskolen.no

Minibasen: 46 81 32 31
Baseleder: Faramarz Almassy
E-post: faramarz.almassy@osloskolen.no

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen Hasle

Connie Steen
Telefon: 94 17 23 86
E-post: connie.steen@osloskolen.no 

Avdelingsleder administrasjon 

Knut Lampe
Telefon 977 63 269
E-post: knut.lampe@osloskolen.no 

Åpningstider AKS

Morgenåpningen er på basene.