Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Basene: 

Megabasen: 959 25 119
Baseleder: Kim-Vegar Løvstad
E-post: KimVegard.Lovstad@ude.oslo.kommune.no         

Mellombasen: 90 62 39 48
Ansvarlig: AKS-leder Knut Lampe
Telefon: 977 63 269
E-post: knut.lampe@ude.oslo.kommune.no

 

Maxibasen: 94 79 03 13

Baseleder Ewa Brodowska

Epost: inntil videre bruk Knut

 

Minibasen: 46 81 32 31
Baseleder: Faramarz Almassy
E-post: Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no

Leder av Aktivitetsskolen 

Knut Lampe
Telefon 977 63 269
E-post: knut.lampe@ude.oslo.kommune.no