Mellombasen (2. trinn)

AKS-figurer-blå

Informasjon om mellombasen

 

Basen for 2.trinn holder til i 2. etasje i bygg 4. Vi sambruker klasserommene til skolen og de tre grupperommene som er tilgjengelig på trinnet. I tillegg bruker vi AKS-rommet til forming og konstruksjon, og deler skolegård, gressbane og gymsal med de andre basene.

I feriene forsøker vi å være flinke til å bruke andre rom dersom vi oppholder oss på skolen, både skolekjøkken, sløyd og auditorium er tilgjengelig. Vi har engasjerte ansatte på basen, som har barna i fokus og som på hver sin måte bidrar til et godt aktivitetstilbud. Vi har voksne som har vært fotballtrenere, som spiller ulike instrumenter og har utdanning innen forming, for å nevne noe.

Kontakt oss

Telefonnummer: 90 62 39 48

Baseleder: Fagpedagog Line Snekkerhaugen

Assistenter: 
Ida
Jasbir
Tuva
Vilde
Victoria
Sanne 
Kristoffer
Daniel