PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplåringssituasjon.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte henvende seg til skolen, som henviser til PPT.

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider.

Vi har også en logoped er også tilknyttet Hasle skole gjennom PPT: 
Anne Mari Høgetveit
Tlf: 91751343
Anne.Mari.Hogetveit@ude.oslo.kommune.no

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming