PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplåringssituasjon.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte henvende seg til skolen, som henviser til PPT.

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider.

 

En logoped er også tilknyttet Hasle skole gjennom PPT. Under finner dere kontaktinfo til henne:

Ingvild Kolstad

Tlf: 48 27 93 43

E- post: ingvild.kolstad@ude.oslo.kommune.no