FAU hjelper til med organisering av trafikkvakter uke 34-39

Skolepatrulje

Under er skolemeldingen som sendes til foresatte mandag 15. juni. Se også informasjonsskrivet som er lagt ved meldingen øverst til høyre på denne siden.

Til foresatte ved Hasle skole

Hjelp oss å få en trygg skolevei!

FAU har etter forespørsel fra skolen tatt initiativ til å organisere en trafikkvaktordning med foresatte de første 6 ukene fra skolestart høsten 2020.

Det er elevene på 7. trinn som normalt står skolepatrulje, men denne våren har det ikke vært mulig å gjennomføre opplæringen. Elevene må vente med opplæringen til høsten, og skolepatruljen er ikke på plass før etter høstferien.

Fram til høstferien trenger vi foresatte som kan være vikarer for skolepatruljen. Trafikkvaktene vil stå to og to ved Hovinveien og Økernveien fra kl. 08:05 – 08:35.

Dette er primært for å øke trafikksikkerheten for barna og er en liten jobb som gjør en stor forskjell!

Se vedlegg for mer informasjon, og meld deg til tjeneste når du blir kontaktet av din FAU-representant.

 

Med vennlig hilsen

Linda Sørfjord

Fungerende FAU-leder