Høflige elever på skolebussen

Skolebuss

Man går til og fra Etterstad to og to, sammen med den klassekameraten de voksne bestemmer. Vi fyller opp bussen bakfra og framover og man setter seg på første ledige sete – holder ikke av til andre. Man hører på beskjeder fra de voksne. Alle må ha på sikkerhetsselen.  Man sitter rolig og pent og oppfører seg høflig mot andre, både barn og voksne. Mobil og nettbrett er ikke lov på bussen.  Man sier takk for turen til bussjåføren og de voksne på bussen når man går av. 
Hvis noen bryter reglene eller ikke oppfører seg som man skal: Foresatte vil bli kontaktet. Nettbrett / mobil kan bli inndratt til neste dag. (se skolens ordensregler).