Temakveld FAU

Glade barn DUÅ

Hasle skole har siden høst 2016 satt enda mer fokus på arbeidet for et godt læringsmiljø for alle og mot mobbing. Spesialpedagogene Stein Grøndalen og Birgitte Henrichsen kurser nå personalet med utgangspunkt

i det annerkjente skole-og barnehageprogrammet “De Utrolige Årene”(http://dua.uit.no).

Vi er så heldige at kursholderne vil komme på FAUs temakveld 31. januar for også gi praktiske tips og råd til hvordan vi som foreldre kan møte hverdagslivets gleder og utfordringer gjennom inkludering, ros og

grensesetting.