Nyabondo

Bilde16

Våre elever er med på å samlet inn penger til bygging av en døveskole for barn fra slumområdene i Kenya.
Vi har vært med 5 ganger og skolen står nå ferdig!
Elevene har løpt runder og bidratt med ca kr. 64.000,- hvert år!
Elevenes familie og venner er sponsorer.
Høsten 2015 ble beløpet noe mindre, da elevtallet vårt har gått ned.
Våre elever bevisstgjøres på solidaritet og de bidrar til at barn skal få skolegang og være beskyttet.
Vi er stolte av å være en liten del av et stort bildet.